Επιδοτηση EShop

επιδότηση eshop | επιδότηση eshop 5000

Επιδότηση Eshop

Επιδότηση Eshop μέχρι 5000€ για όσους επαγγελματίες έχουν φυσικό κατάστημα και ΚΑΔ 47

 

επιδότηση eshop

 

Επιδότηση Eshop μέσω ΕΣΠΑ Β' Κύκλος

Ανακοινώθηκε ο Β’ Κύκλος του προγράμματος ΕΣΠΑ “e-Λιανικό”, το οποίο χρηματοδοτεί την κατασκευή eshop για επιχειρήσεις λιανικής πώλησης. Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά στις 9 Ιουλίου 2021 και λήγει 29η Σεπτεμβρίου 2021.

Το πρόγραμμα για την επιδότηση eshop χρηματοδοτεί έως 100% τη δαπάνη για τον σχεδιασμό, την κατασκευή και την ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού καταστήματος (eshop). Το πρόγραμμα απευθύνεται μόνο σε καταστήματα λιανικής που ανήκουν στις πολύ μικρές, μικρές ή μικρομεσαίες επιχειρήσεις. και φτάνει μέχρι και 5.000€.

 

Επιδότηση Eshop - Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • να δραστηριοποιούνται στο λιανεμπόριο (ΚΑΔ 47 και αναλυτικοί αυτού όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Χ) είτε ως κύρια δραστηριότητα, στην έδρα ή στο υποκατάστημα, είτε ως δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα.
 • να διατηρούν φυσικό κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, σε διακριτό της οικίας τους χώρο, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες.
 • να έχει ανασταλεί η λειτουργία της επιλέξιμης δραστηριότητας, στην έδρα ή/και σε υποκαταστήματα της επιχείρησης για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά.
 • οι υφιστάμενες  επιχειρήσεις να έχουν μείωση τουλάχιστον 20%  στον  κύκλο εργασιών τους κατά το 4ο τρίμηνο του  έτους 2020 σε  σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019. Για τις νεοσύστατες η μείωση θα θεωρηθεί 100% στον κύκλο εργασιών τους.
 • να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.
 • το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.
 • να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013 (De Minimis) όπως αναφέρονται στο Παράρτημα VI της παρούσας.
 • να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137) (επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας)
 • να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.
 • να μην έχουν ουδέποτε ενταχθεί στη Δράση «e-Λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» που προκηρύχθηκε με την με Α.Π.981/138/Α2/12.02.21 Απόφαση.

 

Επιδότηση Eshop - Επιδοτούμενες Δαπάνες

Εξοπλισμός Πληροφορικής (μόνο για νέα ηλεκτρονικά καταστήματα)

 • Εξυπηρετητές /διακομιστές (server) για τη φιλοξενία εφαρμογών - λογισμικού απαιτούμενου για την δημιουργία και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη, κλπ.) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα. Επιτρέπεται και η απόκτηση με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS). Στην περίπτωση απόκτησης με την μορφή Infrastructure as a Service (IAAS), επιλέξιμο είναι το κόστος για ένα έτος.
 • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/Laptop).
 • 'Aλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με την δημιουργία/αναβάθμιση και την λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. εξοπλισμός Δικτύου, Bar code readers, εκτυπωτές, κλπ.). Δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη προμήθειας tablets , συσκευών κινητής τηλεφωνίας και τηλεοράσεων.
Για τον εξοπλισμό πληροφορικής το μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του έργου είναι 30%.
 
 
Επιδότηση Eshop - Γιατί να επιλέξετε την DynamicWebSites
 • Η διαδικασία υποβολής φακέλου για το πρόγραμμα E-λιανικό γίνεται σε συνεργασία με εξειδικευμένους και έμπειρους εξωτερικούς συνεργάτες.
 • Χώρος φιλοξενίας για το eshop διάρκειας ενός έτους.
 • Κατοχύρωση domain name (με κατάληξη .gr) για 2 έτη.
 • Πιστοποιητικό ασφαλούς σύνδεσης "SSL" για ένα χρόνο.
 • Κατασκευή του eshop, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του προγράμματος (δίγλωσσο, προσαρμογή σε κινητά τηλέφωνα, καλάθι αγορών, αποθήκη, ασφαλείς ηλεκτρονικές συναλλαγές).
 • Ειδικευόμαστε στον λειτουργικό σχεδιασμό ιστοσελίδων και eshop, ώστε να είναι φιλικά στο Google και στους χρήστες.
 • Προσφέρουμε ΔΩΡΕΑΝ το βασικό SEO του eshop, το οποίο είναι απαραίτητο για την καλύτερη κατάταξη του ηλεκτρονικού σας καταστήματος στo Google.
 • ΔΩΡΕΑΝ εκπαίδευση από εμάς, διάρκειας 3 μηνών, προκειμένου να διαχειρίζεστε μόνοι σας το eshop, από τη στιγμή που το επιθυμείτε.
 • Άμεση παράδοση του ηλεκτρονικού σας καταστήματος σε πλήρη λειτουργία.

 

Αν λοιπόν είστε επαγγελματίας, που διαθέτετε φυσικό κατάστημα με ΚΑΔ 47 και αναλυτικοί αυτού, είναι ευκαιρία να αποκτήσετε την δική σας παρουσία στο διαδίκτυο και να επωφεληθείτε από το πρόγραμμα πλήρους Επιδότηση Eshop ύψους εως και 5000 €.

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας άμεσα για να σας δώσουμε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε

 

Επιδότηση Eshop - Φόρμα Ενδιαφέροντος

  Refresh Captcha  
 

 

 

επιδότηση εσπα - κατασκευή ιστοσελίδων - Μαυροειδή Δήμητρα

Dynamic WebSites

Μαυροειδή Δήμητρα

Επιδότηση Eshop- Κατασκευή Ιστοσελίδων- Eshop - Προώθηση Ιστοσελίδων - Social Media Marketing

 

Κατασκευή Ιστοσελίδων, Κατασκευή Eshop, Επιδότηση Eshop, Seo, Προώθηση Ιστοσελίδων, Social Media Marketing, Internet Marketing

Κατασκευή Ιστοσελίδων, Κατασκευή Eshop, Επιδότηση Eshop, Seo, Προώθηση Ιστοσελίδων, Social Media Marketing, Internet Marketing

Αυλωνίτου 4 & Βασιλειάδου 1

13341 Άνω Λιόσια - Φυλή

Τηλ. +6972122448

Email. info-at-dynamicwebsites.gr